Usługi

Usługi

Klienci biznesowi


Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego:

 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów,
 • sporządzanie statutów spółek,
 • sporządzanie protokołów posiedzeń Zarządów oraz Zgromadzeń Wspólników spółek kapitałowych,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • zgłaszanie zmian oraz pełna obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracji publicznej.

Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie klienta.Klienci indywidualni


Specjalizacja:

 • prawo karne,
 • prawo cywilne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo kanoniczne,
 • prawo rodzinne.


Formy świadczenia pomocy prawnej:

 • reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracji publicznej,
 • porady prawne,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, umów oraz pism procesowych.


Kancelaria Prawna Dąbrowa Górnicza - klienci

Kancelaria Adwokacka Dąbrowa Górnicza