Podmioty gospodarcze

Usługi

Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego:

  • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów,
  • sporządzanie statutów spółek,
  • sporządzanie protokołów posiedzeń Zarządów oraz Zgromadzeń Wspólników spółek kapitałowych,
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • zgłaszanie zmian oraz pełna obsługa w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • udział w negocjacjach handlowych,
  • reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracji publicznej.

Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie klienta.

Kancelaria Prawna Dąbrowa Górnicza - klienci

Kancelaria Adwokacka Dąbrowa Górnicza